DanAvl beschikt over een van de meest innovatieve kruisingsfoksystemen ter wereld.  Op die manier kunnen wij u eersteklas varkens garanderen, en dus ook de beste basis voor een toekomst die u een grotere meerwaarde belooft. Wij passen het drie-rassen-kruisingsfoksysteem toe, dat gebaseerd is op jarenlange ervaring en positieve resultaten. Bij het kruisen gebruiken we DanAvl Landrace (L) en DanAvl Yorkshire (Y) als moederlijnen en DanAvl Duroc (D) als vaderlijn. Deze combinatie biedt u de garantie dat u met DanAvl-varkens optimale productieresultaten zult behalen en volledig kunt profiteren van de groeikracht. Het palet aan producten dat DanAvl biedt, kan bij alle productvarianten als volgt worden onderverdeeld:

- DanAvl Dania: dit varken is geboren en opgefokt in Denemarken.  Als voedselproducent ontvangt u een gezondheidsverklaring.
- DanAvl Externa: dit varken is geboren en opgefokt in het buitenland.  Als voedselproducent ontvangt u een gezondheidsverklaring die ter plekke wordt afgegeven.

Bij DanAvl wordt uitsluitend gefokt met bovengenoemde drie rassen. Wij adviseren biggenfokkerijen aan om kruisingen tussen DanAvl Landrace en DanAvl Yorkshire (DanAvl Hybrid) te gebruiken als productiezeugen. Daarom duiden wij beide rassen ook aan als ‘moederrassen'. Verder adviseren wij het ras ‘DanAvl Duroc' te gebruiken als productiebeer. Daarom noemen wij dit ras het ‘vaderras'. De nakomelingen van deze varkens zijn een mengeling (D (LY)) van drie rassen, met 50% DanAvl Duroc-genen en telkens 25% DanAvl Landrace- en DanAvl Yorkshire-genen. Ons advies om deze kruising te gebruiken, is gebaseerd op jarenlange positieve ervaring op dit gebied. Zo hebben de nakomelingen van deze kruising een hoger magervleesgehalte en een goede vleeskwaliteit.

Om een continue genetische vooruitgang binnen de zeugenpopulatie te kunnen garanderen, worden er twee belangrijke fokstrategieën toegepast. Een bedrijf kan fokvarkens aankopen of zijn eigen fokvarkens produceren, door bijvoorbeeld gebruik te maken van nucleus-management (Kernestyring®). Het is ook mogelijk om productieberen of om, direct bij de KI-stations, sperma van DanAvl Duroc-beren te kopen.