DanAvl valt onder het beheer van het Danish Pig Research Centre en heeft een bestuur dat gedeeltelijk bestaat uit vertegenwoordigers van verenigingen van varkensproducenten, en wel van de organisaties Danske Slagterier (Deense slachterijen), Dansk Landbrug (vereniging van Deense boeren), Danske Svineproducenter (Deense varkensproducenten), en gedeeltelijk uit varkensproducenten die vrijwillig bestuurslid zijn geworden. Hierdoor is DanAvl het foksysteem bij uitstek voor varkensproducenten.

DanAvl is een open systeem waarbij alle partners verplicht zijn om de door het Danish Pig Research Centre vastgelegde gemeenschappelijke regels in acht te nemen. Alle partners die deelnemen aan het foksysteem hebben een contract met het Danish Pig Research Centre gesloten. Het systeem is toegankelijk voor iedereen die kan instemmen met de gemeenschappelijke regels. Deze transparantie garandeert een gezonde concurrentie tussen de verschillende partners van DanAvl en is een van de pijlers voor het succes van het DanAvl-systeem. De interne concurrentie binnen het systeem zorgt ervoor dat alle partners optimaal presteren.

De partners die deelnemen aan het DanAvl-systeem, richten zich niet alleen puur op de fokkerij, maar houden zich ook bezig met activiteiten op het gebied van marketing, verkoop en distributie van fokmateriaal.  
Het genetisch management bepaalt zowel het fokdoel als de voorwaarden en regels voor de fokbedrijven en vermeerderingsbedrijven. Het management bestaat uit het bestuur van het Pig Research Centre. De afdeling Fokkerij en Genetica is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het genetisch materiaal.

De fokbedrijven houden zich met de eigenlijke fokkerij binnen het DanAvl-systeem bezig. Op deze bedrijven vindt een continue selectie van de dieren plaats die de volgende generatie vormen. De fokbedrijven verkopen beren en zeugen aan vermeerderingsbedrijven en biggenfokkerijen en leveren beren aan de KI-stations.

De fokbedrijven zijn het eigendom van zelfstandige fokkers, die een fokcontract met het Pig Research Centre gesloten hebben. Deze eigendomsstructuur garandeert, dankzij een intensieve concurrentie tussen de fokkers die de meeste vooruitgang boeken, een erg dynamische fokkerij. 

Hier leest u meer over de fokbedrijven

Dansk Svineavl (DSA)
(vereniging van Deense fokkers), belangenorganisatie van fokkers die met DanAvl samenwerken.

De vermeerderingsbedrijven vermeerderen de genetische vooruitgang die door de fokbedrijven wordt geboekt. De vermeerderingsbedrijven verkopen DanAvl Hybrid-zeugen, d.w.z. LY- en YL-zeugen, aan de biggenfokkerijen. 

De vermeerderingsbedrijven zijn het eigendom van zelfstandige vermeerderaars, die een vermeerderingscontract met het Pig Research Centre gesloten hebben. 

Hier leest u meer over de vermeerderingsbedrijven

DanAvl Opformering (DAO)
(vereniging van Deense vermeerderingsbedrijven), belangenorganisatie van vermeerderingsbedrijven die met DanAvl samenwerken.

De KI-stations zetten DanAvl-berenop stal , nemen sperma bij ze af en distribueren dit naar de fokbedrijven, de vermeerderingsbedrjiven en de biggenfokkerijen. 

Hier leest u meer over de KI-stations.

Distributeurs vervoeren de DanAvl-dieren tussen de DanAvl-bedrijven en de biggenfokkerijen in Denemarken en in het buitenland. 

Hier leest u meer over de distributeurs.