De gezondheidsstatus van een bedrijf speelt een grote rol bij de mate waarin het genetisch potentieel van het dier kan worden benut – dit geldt hoofdzakelijk voor de dagelijkse groei, de voederconversie en de levensduur. Daarom hecht DanAvl grote waarde aan de gezondheidsstatus. Voor alle fokbedrijven en vermeerderingsbedrijven van DanAvl gelden duidelijke regels als het gaat om de bescherming tegen infectiegevaar en om gezondheidscontroles.

Het merendeel van de DanAvl-bedrijven neemt deel aan het Deense SPF-SuS-programma, waarin de regels voor de bescherming tegen infectiegevaar en voor de gezondheidscontroles bijzonder streng zijn. 

Hier leest u meer over het SPF-SuS-programma

Gezondheidscertificaat 
Dankzij de voortdurende gezondheidscontroles kan er doorlopend voor elk afzonderlijk bedrijf een certificeringssysteem worden gehandhaafd, met gedocumenteerde gegevens over de gezondheidsstatus van alle afzonderlijke fokbedrijven en vermeerderingsbedrijven. Als minimale eis geldt dat de dieren van DanAvl geen varkensdysenterie, schurft of luizen hebben.

Aan de hand van het gezondheidscertificaat kunt u dieren van een varkensbedrijf kopen dat  ten minste dezelfde gezondheidsstatus heeft als uw eigen bedrijf.