De fokwaarde-index van een dier is een schatting van de fokwaarde die een afzonderlijk fokdier heeft, als de in het fokdoel opgenomen eigenschappen in hun geheel worden beoordeeld. Binnen de afzonderlijke rassen bedraagt de gemiddelde indexwaarde van de fokzeugen altijd 100. Hoe verder de indexwaarde boven de 100 ligt, hoe hoger de fokwaarde van dat dier is, gemeten op basis van de productiewaarde binnen de varkenspopulatie. Voor alle dieren die binnen het DanAvl-fokprogramma worden gebruikt, wordt de indexwaarde wekelijks opnieuw berekend, zodat de nieuwe waarden voortdurend meegenomen worden in de berekening. De fokdieren worden geselecteerd aan de hand van deze indexwaarde.

De index bestaat uit subindexen van de verschillende eigenschappen die in het fokdoel zijn opgenomen en die op basis van hun respectievelijke waarde worden gewogen. Een subindex geeft de verwachte waarde weer ten aanzien van de mate waarin de genetische vooruitgang van een fokdier, vergeleken met de gemiddelde waarde van dat ras, van invloed is op de betreffende eigenschap.

Niet alleen de waarden van het dier zelf worden gebruikt bij de berekening van de indexwaarde van het betreffende varken, maar ook een reeks data van de verwanten van het dier. Dit resulteert in optimale zekerheid wat betreft de indexwaarde. Ga voor meer informatie naar Prestaties van de verwanten

De index wordt altijd op woensdagavond berekend, aan de hand van de meest recente gegevens uit de DanAvl-databank. Voor de berekening wordt gebruikgemaakt van de BLUP-methode (Best Lineair Unbiased Prediction: de beste lineaire zuivere voorspelling). Deze methode schat de genetische waarde van de fokdieren, zelfs als deze binnen verschillende varkenspopulaties en in verschillende omstandigheden leven. 

De huidige index van de betreffende dieren vindt u hier.