De term ‘fokdoel' is een verzamelnaam voor alle eigenschappen die door de fokkerij verbeterd moeten worden. Bij het vaststellen van het fokdoel wordt het economisch rendement voor varkensproducenten als uitgangspunt genomen. Het fokdoel wordt gedefinieerd op basis van de productie van vleesvarkens op een Deens bedrijf dat zowel biggen en vleesvarkens produceert. Het Pig Research Centre stelt het fokdoel op voor de drie rassen die binnen het DanAvl-systeem worden gebruikt.

De eigenschappen die in het fokdoel zijn vastgelegd, moeten aan de volgende eisen voldoen:

 • Ze moeten relevant zijn voor het economisch rendement en voor de productie.
 • De economische waarde van de eigenschappen moet definieerbaar zijn.
 • Ze moeten erfelijk zijn.
 • Ze moeten, direct of indirect, meetbaar zijn.

Over het algemeen is het volgende van toepassing: hoe meer eigenschappen er in een fokdoel worden vastgelegd, hoe minder vooruitgang er per eigenschap wordt gerealiseerd. Het totale economische voordeel van de vooruitgang, als het gaat om de eigenschappen die in het fokdoel zijn vastgelegd, kan echter stijgen. Daarom wordt het fokdoel gedefinieerd op basis van een combinatie van de eigenschappen die het meeste voordeel opleveren.

Het fokdoel bij DanAvl bestaat momenteel uit de volgende eigenschappen:

 • dagelijkse groei
 • voederconversie 
 • magervleesgehalte 
 • lichaamsbouw 
 • slachtrendement 
 • lange levensduur (van zeugen)
 • omvang van de worpen (levend geboren biggen op de 5e dag – LP5)
De fokdoelen voor DanAvl Duroc en voor DanAvl Landrace en DanAvl Yorkshire verschillen van elkaar omdat de lange levensduur van zeugen geen rol speelt bij Duroc, die alleen een genetische bijdrage aan de vleesvarkens levert. De economische waarde wordt met regelmatige tussenpozen herzien, net als de eigenschappen die in het fokdoel zijn opgenomen. De laatste herziening vond plaats in 2015. De eigenschappen van DanAvl Duroc-beren en de verdeling van genetische vooruitgang (gemeten op basis van economisch rendement).
 

De eigenschappen van DanAvl Landrace- en DanAvl Yorkshire-zeugen en de verdeling van genetische vooruitgang (gemeten op basis van economisch rendement).